Hurt-Mix (F.H. Tech-Led)
F.H Tech-Led
ppłk. Mieczysława Sokołowskiego „Grzymały” 2 paw. 44
02-327 Warszawa
Polska
+48791169517
 sklep@hurt-mix.com.pl

Informacje ogólne:

Poniższe oświadczenie zostało przygotowane przez F.H. Techp-Led siedzibą w Warszawie (02-327), ul. Mieczysława Sokołowskiego Grzymały 2a paw.44 i zawiera zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o osobach korzystających ze strony shop.hurt-mix.com.pl („Strona”).

Właściciele Strony ograniczają zbieranie i wykorzystanie informacji o osobach korzystających ze Strony do niezbędnego minimum.

W uzasadnionych przypadkach (w szczególności proces rejestracji na Stronie i badania ankietowe) Właściciele Sklepu zastrzegają sobie możliwość zbierania informacji o Użytkownikach, takich jak dane osobowe - w szczególności: dane adresowe imię i nazwisko, dane do faktury, adres dostawy, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej i tym podobne. Niepodanie określonych danych może ograniczać możliwość korzystania ze Strony lub określonych usług.

Powyższe dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkowników, która może być udzielona poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu rejestracji na Stronie jak również ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych na odległość oraz świadczenia przez Właścicieli Sklepu (lub podmioty z nim współpracujące) usług , w tym dla realizacji zamówień składanych za pomocą Strony lub telefonicznie, obsługi Strony, własnych celów marketingowych.

Informacje te nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem przypadków uzyskania uprzedniej zgody osób korzystających ze Strony, w wypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części przedsiębiorstwa Właścicieli Sklepu lub zbycia aktywów (w tym wypadku o ile Użytkownik nie odmówi zgody na takie przekazanie danych osobowych) lub jeżeli przekazania takich informacji określonym organom wymagają przepisy obowiązującego prawa i służą głównie do kontaktu z osobami korzystającymi ze Strony lub realizacji zobowiązań Właścicieli Strony wobec osób korzystających ze Strony.

Właściciele Strony zastrzegają sobie możliwość gromadzenia danych dotyczących IP oraz tzw. „cookies” lub podobnych technologii informatycznych poszczególnych osób odwiedzających Stronę, celem tworzenia zestawień statystycznych mówiących o oglądalności Strony, a także w celu możliwie szybkiego diagnozowania problemów związanych z połączeniem ze Stroną. Właściciele Sklepu oświadczają, że za wyjątkiem sytuacji uregulowanych w prawie polskim dane dotyczące IP oraz „cookies” nie będą przekazywane osobom trzecim w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych osób odwiedzających Stronę.

Właściciele Sklepu oświadczają, że możliwie najlepiej będą chronili dane osób korzystających ze Strony przed dostępem do nich przez niepowołane osoby trzecie.

Polityka prywatności stron zewnętrznych do których odnośniki mogą ewentualnie znajdować się na Stronie uregulowana jest osobnymi postanowieniami, których treść najczęściej znajduje się na danych stronach zewnętrznych. Właściciele Sklepu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyżej wymienione postanowienia, a także za sposób w jaki właściciele przedmiotowych serwisów traktują dane osób korzystających z tych serwisów.

Informacje w formularzach

  1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
  2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
  4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych Klientów, zarejestrowany przez Właścicieli Sklepu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
  6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), stron obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Właściciele Serwisu w tym zakresie współpracują.

Informacje o plikach cookies

Logi serwera:

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Udostępnienie danych:

  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  3. Właściciele Strony mogą mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie i udostępnianie podmiotom trzecim moich danych osobowych przez F.H. Techp-Led siedzibą w Warszawie (02-327), ul. Mieczysława Sokołowskiego Grzymały 2a paw.44 w celu realizacji i obsługi zamówienia w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. nr 133 poz. 883, tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 922).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu personalizacji treści